Our Life in Sweden

Jonathan & Sofia Morgan

Menu Close

Year: 2013 (page 2 of 6)

State of The World’s Mothers

[tabs style=”default”] [tab title=”English”]

Last week Baby Safe had the very tragic news of two infants passing away. We continue to support each of the women that lost a child in traumatic circumstances. An investigation is taking place on one of the cases, as it seems that the death could have been prevented by hospital staff.

This made me think of a report from Save The Children, released earlier this year, called ‘The State of the World’s Mothers’. The report lists, among many important things, the top 10 countries and the worst 10 countries to be a mother as well as 4 of what they call ‘lifesaving solutions’.

[/tab] [tab title=”Svenska”]

Förra veckan fick Baby Safe höra mycket tragiska nyheter om två spädbarn som miste livet. Vi fortsätter att ge stöd till dessa mammor som förlorade sina barn under traumatiska omständigheter. I ett av fallen har en utredning påbörjats, då man misstänker att det begåtts eventuella tjänstefel hos sjukhuspersonalen som kunde förhindrat att bebisen dog.

Detta fick mig att tänka på en rapport som jag läste för ett tag sen av Rädda Barnen, The State of the World’s Mothers. Rapporten visar världens 10 bästa samt tios sämsta länder att vara mamma i, samt 4 tips på preventativa åtgärder. Sverige ligger på andra plats i kolumnen för världens bästa land att vara mamma i.

.[/tab] [/tabs]Skärmavbild 2013-09-11 kl. 14.43.38

 

Skärmavbild 2013-09-11 kl. 14.44.34

Skärmavbild 2013-09-11 kl. 14.45.14

 

 

Swedish vs British Police Gangnam-Style

This is completely unrelated to anything we do but thought some of you might need a little Monday chuckle.

This morning I discovered this video made by a group within the Swedish Police in the south of Sweden – a Gangnam Style-inspired announcement about traffic safety (called ‘Driving safely style’). When I shared it with Jonathan he let me know this is ‘old news’ and has already been done by the British police.

Well, at least the Swedish police seems to have a message behind their video 🙂

Här kommer ett inlägg som är helt orelaterat till vad vi gör, men som förhoppningsvis ger någon ett litet måndagsskratt.

De flesta av er har säkert redan sett videon av en dansande poliskår i Skåne, men jag hittade den först idag. När jag visade den för Jonathan lät han mig veta att detta redan har gjorts av den Brittiska polisen. Efter att ha kollat på den Brittiska videon verkar det som att den svenska polisen åtminstone försökte förmedla något slags budskap 🙂

The Three Loves

IMG_0571One of the ways that we measure if our community is being all it can be is to look at it alongside what we call The Three Loves:

  • Loving God
  • Loving each other
  • Loving the world

Sometimes a community of faith majors on one or two of these loves, and not all three. Here’s what happens if you leave out one:

Leave out Loving Each Other

We’ve had times in our community where we are really focussed on loving the world and loving God, but barely giving our community life any attention at all. Our relationships become shallow and collegial, rather than those of a loving family.

Leave out Loving The World

Other communities I know are great at loving God and loving each other, but they don’t want to go anywhere near the world. Some are afraid of the world and what it might do to them! When this happens, we open up the door to becoming super spiritual and inward. A church that doesn’t have an outward focus will soon be overrun with politics and infighting.

Leave out Loving God

Finally, some communities neglect the loving God part of the equation. They have great friendships and they serve the community around them energetically, but all their energy and vision comes from within themselves. Operating like this encourages burnout and spiritual shallowness.

At regular intervals we ask ourselves “how are we doing?” in relation to The Three Loves, to try and ensure that we don’t lose balance.

How’s your community doing? Have you experienced times when one of the Loves has been left out? What happened?

Today we are 4!

It’s our anniversary! I’ve had the pleasure of being married to this beautiful, inspiring woman for the past 4 years! I’m so thankful that we get to adventure together and see each other grow.

Focus on your strengths

[tabs style=”default” id=”language-switch”] [tab title=”English”]

Often in the workplace or in everyday life we find ourselves focusing on our weaknesses and trying to improve on what we’re bad at. This can be frustrating and can leave us feeling defeated.

Stina & Sofia Strengths foto

About 30 years ago, a movement began that would challenge this approach to life. It’s known as “positive psychology”, and is based on extensive research that found that people who focus on growing what they’re already good at become masterful at those things.

A year ago, Sofia and I took Gallup’s StrengthsFinder test, received some coaching, and through it learned a lot about ourselves and what makes each other tick. We’ve begun finding small ways to focus on what we’re good at, what gives us life, rather than just trying to get better at things we’re not good at.

And now we’re becoming coaches

Fast forward to two months ago and we’ve begun training as Strengths Coaches!
We’re learning how to use the StrengthsFinder tool to help other people live lives that are built around what they’re already inclined to be good at.

We’re both very excited about it. We are taught via Webinar on Tuesday evenings, and have already had the pleasure of starting the coaching process with a couple of people!

Are you interested in finding out your strengths, and having us coach you? Shoot us an email to find out more.

[/tab] [tab title=”Svenska”]

Både i arbetslivet och privat fokuserar vi ofta på våra svagheter. Man ska känna till sina svagheter och jobba med dem. Problemet är bara att detta kan i längden bli riktigt frustrerande och göra en nedslagen då man inte ser så stor förändring.

Stina & Sofia Strengths foto

För cirka 30 år sedan startade en rörelse försökte utmana detta perspektiv och lyfta fram ett annat. Rörelsen kallas positiv psykologi och har genom omfattande forskning inom området kommit fram till att de personer som fokuserar på sådant de redan är bra på och har naturlig talang för, snabbt växer sig ännu starkare inom dessa områden.

För ungefär ett år sedan gjorde jag och Jonathan Gallup’s StrengthsFinder Test, fick coaching och lärde oss en hel del nytt om oss själva och fick upp ögonen för vad vi har ‘naturlig talang’ för. Sedan dess har vi försökt lära oss att göra mer av de saker som faller sig naturligt för oss, det som vi tycker om att göra och som ger oss energi, istället för att enbart fokusera på att förbättra svagheter.

Och nu ska vi bli coacher!

Efter att ha blivit coachad fick vi sk blodad tand och för cirka två månader sedan påbörjade vi en utbildning via Gallup för att bli sk Strengths Coaches!  Varje tisdag kväll har vi distans föreläsning eller sk ‘webinar’, där vi får lära oss om hur man använder StrengthsFinder testet som ett verktyg till att hjälpa andra se vad de redan har talang för att bli riktigt bra på.

Vi tycker båda att detta är riktigt kul och spännande och har redan haft förmånen att få övnings-coacha ett par vänner och bekanta.

Är du intresserad av att få veta vilka dina styrkor är och bli coachad av oss? I så fall får du gärna maila oss för mer information.

(Här hittade jag också en intressant blogg på som beskriver mer om testet på svenska.)

 

[/tab] [/tabs]

 

 

© 2024 Jonathan & Sofia Morgan. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.