Our Life in Sweden

Jonathan & Sofia Morgan

Menu Close

Today / Idag

(Svensk text längre ner på sidan)

Today we’ve been raising awareness of our work in other townships around Cape Town. The majority of the people we spoke to confirmed that baby dumping is a problem in their communities.

***

Idag besökte vi ett antal kåkstäder som omger Kapstaden för att sprida vetskapen om baby dumpning och vilka tjänster Baby Safe kan erbjuda. Majoriteten av dem vi pratade med kunde bekräfta att baby dumpning förekommer i just deras kåkstad.

© 2024 Jonathan & Sofia Morgan. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.