Our Life in Sweden

Jonathan & Sofia Morgan

Menu Close

Month: November 2011

Baby found in bushes, survived and is now safe!

Yesterday afternoon the person on duty in the Baby Safe team received a phone call from the police.

A one week old baby had been found in the bushes just 5 minutes drive from where we work. The parents had not been identified and there was no place for the baby to go. The baby was collected by a member of our team and was taken immediately to an emergency placement.

How wonderful that the baby was found in time, survived and is now safe!

Outside of office hours, there’s no one manning the Social Service’s “24 hour hotline”, which means that the police struggle to identify the family and a place of safety for the baby. It is also our experience that most babies are abandoned outside of office hours and that social problems escalate during weekends. As a result, Baby Safe have become the first port-of-call for the local police.

(photo not of actual baby)

***

Igår eftermiddag ringde polisen till Baby Safes jourtelefon.

De hade hittat en bebis som var en vecka gammal under några buskar, bara 5 minuter från där vi jobbar. Bebisen upphämtades Baby Safe och kunde tryggt placeras i ett av våra familjehem.

Underbart att bebisen fick överleva och är nu i ett tryggt hem!

Vill också tillägga att socialtjänstens “jour” ska vara aktiv 24 timmar om dygnet, men på obekväm tid (helger och vardagar efter kl 17.00) är denna telefon frånkopplad. Detta är beklagligt eftersom det är vår erfarenhet att de flesta bebisar inte blir övergivna på kontorstid och att sociala problem ökar på helgen. Utan sociala myndigheters stöd så blir det svårare för polisen att identifiera anhöriga samt hitta tryggt boende för bebisen. Polisen kontaktar därför Baby Safe i dessa ärenden, eftersom vi kan erbjuda placering i registrerat familjehem och vidtar kontakten med socialtjänsten på måndag morgon då vi försöker hitta föräldrarna.

(Fotot ovan är inte taget på bebisen i detta ärendet)

Today / Idag

(Svensk text längre ner på sidan)

Today we’ve been raising awareness of our work in other townships around Cape Town. The majority of the people we spoke to confirmed that baby dumping is a problem in their communities.

***

Idag besökte vi ett antal kåkstäder som omger Kapstaden för att sprida vetskapen om baby dumpning och vilka tjänster Baby Safe kan erbjuda. Majoriteten av dem vi pratade med kunde bekräfta att baby dumpning förekommer i just deras kåkstad.

Newborn baby dumped in bag

(Svensk text längst ner på sidan)
Last Monday a newborn baby boy was found in a bag on a field next to the highway in Rondebosch East, just outside Cape Town. The baby had been wrapped in a towel, put i a plastic bag and then placed in a blue nylon backpack. Tragically the baby was found dead with the umbilical cord still intact.
Read the whole article here.

Also on the 12th of October the body of a newborn baby was found in a plastic bag under a bush in Philippi in Cape Town. Read the article here.

Baby Safe is now based at the local hospital on a twice weekly basis to meet with pregnant mothers and offer support through our services. Baby Safe is also in the process of making more Safes that can be placed in areas where there’s a need. The grass root work, specifically signposting and networking, is being continuously carried out by the team in particular townships.

***

I måndags hittades en nyfödd bebis i en väska, på ett fält bredvid en motorväg strax utanför Kapstaden. Bebisen var inlindad i en handduk, stoppad i en plastpåse och sedan lagd i en väska/sportbag. Tragiskt nog var bebisen inte vid liv då den hittades och navelsträngen satt fortfarande kvar. Läs hela artikeln här.

Den 12e Oktober hittades ytterligare en nyfödd bebis. Bebisen låg i en plastpåse under en buske i Philippi, strax utanför Kapstaden, inte vid liv. Läs hela artikeln här.

Baby Safes fortsätter att utvidga gräsrotsarbetet till fler kåkstäder och försöker utveckla kontakten med myndigheter (fram för allt polis, socialtjänst och sjukhus) samt frivillig organisationer i dessa områden. I skrivandets stund tillverkas fler special designande’lådor’/safes som ska placeras i särskilt utsatta kåkstäder. Två gånger i veckan erbjuder Baby Safe rådgivning och stödsamtal till gravida kvinnor och unga mammor på Fish Hoeks sjukhus.

Elsewhere in Capetown…

Your Street CT winners – Violet’s Walk from Design Indaba on Vimeo.

© 2024 Jonathan & Sofia Morgan. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.