Last week All NAtions put on a self care workshop that both Jon and I attended together with the whole Baby Safe team. As part of the workshop we were asked to complete a self care chart* that listed questions about the various areas of our lives that needs self care. One of the questions were ‘did I do some fun things this week?’ then we had to grade each question from between 0-10. When Jon and I later compared our answers it turned out both of us had marked this one 0! We realized we’d just been working and had had Zero fun this week and want to DO MORE OF WHAT MAKES US HAPPY!

I guess it’s obvious but we just understood that when we do things we enjoy regularly, then all other areas of our lives will most likely improve as well. We needed to just do things that completely disconnects us from work and to do lists, but to merely enjoy. This is the first step as part of the action plan:

Skejt 1

skejt 2

Förra veckan anordnade All Nations en workshop i egenvård. Både jag och Jon bestämde oss för att deltaga tillsammans med hela Baby Safe teamet. En av aktiviteterna vi gjorde var att fylla i ett frågeformulär* där vi svarade på frågor om egenvård i vårt eget liv, där varje fråga kunde besvaras från 0-10. Efteråt när vi satt och jämförde våra svar såg vi att vi båda svarat 0 på frågan ‘gjorde du något kul i veckan’! Noll kul i veckan! Detta fick oss att inse att vi ständigt jobbar och att vi behöver göra fler saker för att verkligen koppla av, fram för allt mentalt – att inte tänka på jobb så fort vi är lediga. Vi bestämde oss helt enkelt för att göra fler saker som gör oss lyckliga och att aktivt leta efter sådana aktiviteter. Här ovan har ni ett exempel på detta 🙂

  • We have the self care chart available for anyone who’s interested. Let us know and we can email it to you 🙂