Sex Ed 2

There’s a great need for sex education in the schools in the area where we live. Many of the pregnant girls we meet through the Baby Safe know very little about how their bodies work, how you fall pregnant and how you can protect yourself. Our class normally start off with having the girls fill in the note above and write any question the want answered on the back. Tragically several girls ticked all the boxes and many of the questions we answered surrounded rape and domestic abuse.

* * *

Sexualkunskap stod på schemat i Ocean Views högstadieskola idag. Dessvärre är detta något av en bristvara i området där vi bor och genom Baby Safe träffar vi regelbundet gravida tonårstjejer som har liten kunskap om hur deras kroppar fungerar, hur man blir gravid och hur man kan skydda sig själv. Vi börjar varje föreläsning med att eleverna få fylla i lappen ovan och på baksidan skriva valfri fråga som sedan besvaras. Tragiskt nog satte ett flertal tjejer kryss i alla rutorna och de flesta av frågorna handlade om våldtäckt och våld i en nära relation.

Sex Ed 1

The team!