Our Life in Sweden

Jonathan & Sofia Morgan

Menu Close

Month: March 2013

Workshop on Adoption

bloggbild MASI HALL

Today we had our monthly Baby Safe workshop in Masiphumelele Community Hall. The theme for today was adoption and Zamo lead a great discussion, in Xhosa, about what adoption is. There are quite a few myths surrounding this subject, for instance adoption being referred to as ‘baby buying’ & ‘baby selling’, meaning that people think the birthfamily will be paid a large amount of money by the adoptive parents. We also regularly meet locals in the township (sometimes professionals from local authorities) who think that adoption is wrong and that’s it’s a sin. Quite a few of the women asked questions and hopefully left with a greater understanding about what adoption is.

* * *

Varje månad har vi föreläsning och workshops i Masiphumelele Community Hall, där vi hoppas få kontakt med kvinnorna från det särskilt utsatta området i Masi, det så kallade Wetlands (klicka här för mer info). Idag föreläste Zamo på Xhosa om adoption och vad det innebär. Det finns många myter kring detta ämne, bl a kallas det för ‘baby buying’ & ‘baby selling’ då man tror att man ‘säljer’ sitt barn och att de biologiska föräldrarna får en stor summa pengar från adoptiv föräldrarna. Dessutom hör vi ofta från personer vi träffar på i arbetet (bl a personal från sjukhus och lokala myndigheter) som tycker adoption är etiskt fel och är i grund och botten en synd. Flera kvinnor hade frågor under föreläsningen och det verkade som att de fick en djupare förståelse för vad adoption innebär.

Human Rights Day

IMG_0849

Today is Human Rights Day which is a public holiday in South Africa. This day my mind goes straight to the refugees we know in Masiphumelele and especially our friends from Somalia. We met them 2008 when a friend had given them shelter, as the xenophobia was particularly bad here in South Africa and refugees from other African countries were violently chased out from the townships by mobs claiming they’d come to ‘take their jobs and their women’. The Somalians we know are very good at starting up local businesses and face a lot of jealousy because of their success. They’re now back in Masi, but live in fear as they frequently hear stories of their countrymen being shot or stabbed to death. The UN has agreed it’s too dangerous for them to stay in South Africa and are in the process of helping them leave the country.

This family is one of the most hospitable families we know in Masi, every time we visit they serve us food or drinks, as we sit around exchanging stories with them. We love their friendship and keep praying for their safety and that they’ll eventually have a safe place to call home.

* * *

Idag är det röd dag i almanackan för att fira Human Rights Day / Mänskliga Rättigheters Dag i Sydafrika. Mina tankar går till våra Somiliska vänner från Masiphumelele som vi lärde känna 2008. En bekant i All Nations hade denna familjen inneboende hos sig under några veckors tid 2008, i väntan på att de främlingsfientliga våldsamheterna, som spritt sig som en löpeld i flera av landets kåkstäder, skulle lugna ner sig. De är nu tillbaka i Masi men lever i ständig rädsla för vad som kan hända härnäst. Men jämna mellanrum berättar de för oss om vänner till dem har blivit skjutna eller knivhuggna till döds. De somalier vi har lärt känna har varit snabba på att starta upp småföretag, som kiosker eller mindre mataffärer i kåkstäderna, vilket tyvärr har lett till stor avundsjuka bland lokalborna. FN har beslutat att det inte är tillräckligt tryggt för dem att bo kvar i Sydafrika och försöker nu hjälpa dem få asly i ett annat land.

Detta är en av de mest gästvänliga familjer vi lärt känna i Masi – varje gång vi hälsar på dem ger de oss mat och dricka medan vi umgås och tar del av varandras livsberättelser. Vi tycker så mycket om dessa vänner och ber att de ska få ett nytt hem och en trygg plats att bo på.

IMG_0737

IMG_0848

In the labour room

Anette blog
Anette went to represent Baby Safe at an annual midwife and birth conference in Cape Town. We were all amazed when she came back and said she’d been given permission to be in the labour room each week at our local hospital. This is great news as we get to support the women while they’re in labour as many have no partner or family member that can be with them and the labour room can be a harsh environment. Reports such as this shows that women in labour are not always treated well by nurses at the local hospitals in South Africa. We’ve heard similar stories from our clients, of physical and verbal abuse from nurses while they give birth;
‘If you don’t push I’ll throw you out and you’ll have to have your baby on the streets’ some women have shown bruises on their arms and legs, other say they’ve been pushed & held down in their bed and forced by nurses to give birth in a certain position. Now we have an insider, an observer and first and foremost an encourager who will hold their hands, speak positives and say ‘I’m with you, you can do it’.

* * *

Min tyska kollega, Anette, representerade nyligen Baby Safe på en konferens om förlossning och mödravård i Sydafrika. Vi blev alla förvånade när hon kom tillbaka och sa att hon från och med följande vecka ska sitta med i förlossningsrummet på vårt lokala sjukhus en gång i veckan. Detta är riktigt goda nyheter eftersom hon kommer kunna ge stöd till de kvinnor som inte har någon anhörig närvarande samt påverka den ganska hårda och barska attityden i förlossningsrummet. Rapporter som denna har visat att mödravården i Sydafrika har många brister och att kvinnor under förlossningen kan utsättas för både verbal och fysisk misshandlade av sjuksköterskorna. Vi har hört liknande historier från kvinnorna vi träffar där vi har sett blåmärken på deras armar och ben, blivit nedtryckta och tvingats föda i en obehaglig position och sjuksköterskor som har rytit ‘Om du inte krystar nu så kastar jag ut dig och så får du föda ditt barn på gatan’ . Nu äntligen har vi en ‘insider’ som kan observera vad systrarna säger och gör och kan uppmuntra kvinnorna under förlossningen samt se till att de är behandlade på ett värdigt sätt.

© 2024 Jonathan & Sofia Morgan. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.