bloggbild MASI HALL

Today we had our monthly Baby Safe workshop in Masiphumelele Community Hall. The theme for today was adoption and Zamo lead a great discussion, in Xhosa, about what adoption is. There are quite a few myths surrounding this subject, for instance adoption being referred to as ‘baby buying’ & ‘baby selling’, meaning that people think the birthfamily will be paid a large amount of money by the adoptive parents. We also regularly meet locals in the township (sometimes professionals from local authorities) who think that adoption is wrong and that’s it’s a sin. Quite a few of the women asked questions and hopefully left with a greater understanding about what adoption is.

* * *

Varje månad har vi föreläsning och workshops i Masiphumelele Community Hall, där vi hoppas få kontakt med kvinnorna från det särskilt utsatta området i Masi, det så kallade Wetlands (klicka här för mer info). Idag föreläste Zamo på Xhosa om adoption och vad det innebär. Det finns många myter kring detta ämne, bl a kallas det för ‘baby buying’ & ‘baby selling’ då man tror att man ‘säljer’ sitt barn och att de biologiska föräldrarna får en stor summa pengar från adoptiv föräldrarna. Dessutom hör vi ofta från personer vi träffar på i arbetet (bl a personal från sjukhus och lokala myndigheter) som tycker adoption är etiskt fel och är i grund och botten en synd. Flera kvinnor hade frågor under föreläsningen och det verkade som att de fick en djupare förståelse för vad adoption innebär.