Our Life in Sweden

Jonathan & Sofia Morgan

Menu Close

Team Ocean View

We’re currently spending a lot of time in a community called Ocean View.

During the Apartheid (1948-1994) the government segregated the population of South Africa based on race. They made three main groups that they called ‘white’, ‘black’ and ‘coloured’, where the white were seen as superior to the other groups. The government evicted many of the ‘coloured’ people living in desirable areas, by force so that they would be white-only areas. The ‘coloured’ families were moved to areas with blocks of flats, like Ocean View, some have turned into ghettos. This experience was obviously humiliating and degrading and has left wounds among people in Ocean View. Despite the history and the widespread social problems that this has brought along we always find that Ocean View is a community of generous hospitality, humour and friendship. We’re looking forward to get to know this area even more and learn from the people of Ocean View.

Above is a picture of our team in OceanView with Arly on the bottom right, who has a great vision to see change in his community.
Just nu spenderar vi mycket tid i ett område som heter Ocean View.

* * *

Under Apartheid rådde rasåtskillnadspolitik i Sydafrika (1948-1994). Regeringen delade in befolkningen i tre samhällsklasser som man kallade ‘svarta’, ‘färgade’ och ‘vita’. Där de vita ansågs vara överlägsna de andra. Många som gick under benämningen ‘färgade’ tvångsförflyttades av regeringen från sina hus i mer åtråvärda områden som Simon’s Town till lägenheter i sämre skick i Ocean View, i försök att bygga upp områden enbart för vita. Förnedringen var total och är något som har satt djupa sår i Ocean Views invånare. Trots historien samt de överväldigande sociala problem som härjar i området möts vi ständigt av gästvänlighet, humor och vänskap. Vi ser fram emot att lära känna fler i detta område och lära oss mer om och av Ocean Views invånare.

Ovan har ni en bild på vårt team med Arly, längst ned till höger, som har stora framtidsplaner för förändring i Ocean View, där han själv vuxit upp.

© 2024 Jonathan & Sofia Morgan. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.