Last week four children were found murdered, all in the Western Cape. One of the killings was a three year old boy who was used as a sacrifice in a ritual killing. Another was a baby that was found abandoned in a dustbin near City Hall, in the centre of Cape Town. National Police Commissioner Bheki Cele say that this is “a worrying trend” in the Western Cape. Read the article here.

As a response to this, the Baby Safe Team is working to identify further townships where baby dumping may be happening and spreading the word about our services in those areas.

***

Förra veckan hittades fyra barn mördade på olika platser i Western Cape, området som omger Kapstaden. Ett av morden ett ritualmord där en treårig pojke använts som ‘syndaoffer’. Dessutom hittade man ett spädbarn i en sop tunna nära stadshuset i centrala Kapstaden. Den Sydafrikanska polisen menar att veckans händelser är en oroväckande trend i Western Cape. Läs hela artikeln här!

Baby Safes respons har varit att försöka utvidga organisationens arbete genom att identifiera extra utsatta kåkstäder där babydumpning kan förekomma och sedan marknadsföra de tjänster vi kan erbjuda i området.