Today I volunteered with the Cardiff Foodbank, packing food parcels in their warehouse. The organisation started as a response to the affects of the financial crisis in Cardiff. As the crisis left many people without jobs, this has also strained the welfare system and caused delays in the benefit system. Many households are therefore struggling to have food for the day and are unable to feed their families. The Cardiff Foodbank have got supermarkets and individuals involved to donate food, which anyone in need can then come and collect in their distribution centre. Good stuff!

Översättning
Idag hjälpte jag till att packa lite matpaket åt Cardiff Foodbank. Organisationen startade i samband med att finanskrisen slog till. Då många blev arbetslösa belastades också välfärdssystemet, vilket lett till försening av bidrag av olika slag. När bidraget inte kommer in i rätt tid lämnas många familjer i ekonomisk kris; ibland utan mat för dagen. Cardiff Foodbank har uppmuntrat mataffärer och privatpersoner till att donera mat, vilket de sedan packar och delar ut i sitt utdelningscenter, till den som behöver. Vilken bra grej!