We are so impressed by our friend, Andreas Andersson, who is involved in this very courageous and powerful way of peacemaking!  

Vi är mycket imponerade av vår vän, Andreas Andersson, som är involverad i detta modiga och mäktiga freds skapande!