Vad gör vi?

Vi arbetar återigen med organisationerna The Baby Safe och All Nations och deltar i deras arbete för att stödja utsatta familjer och barn.

Den kända tidningen Wallstreet Journal rapporterade nyligen att år 2011 övergavs cirka 2580 spädbarn och barn runtom i Sydafrika.

Bebisar har upphittats i svarta sopsäckar, slängda i sopcontainers, på fält, i diken och i allmänna avfallsområden.

Flera bebisar har dött innan de upphittats. De som kastar barnen är ofta mammor som direkt påverkats av en kombination av extrem fattigdom, HIV/Aids (stigmatisering), flyktingstatus, våldtäkt, tonårsgraviditet, misshandel av partner, alkohol och drog missbruk och andra tragiska omständigheter. Vår erfarenhet säger att kvinnor oftast drar det tyngsta lasset i Sydafrikas kåkstäder och ojämlikheten mellan män och kvinnor är stor. Det uppsökande och förebyggande arbetet är en viktig del inom Baby Safe, där man försöker hitta och stödja dessa kvinnor innan de föder, för att förhindra att de överger barnen. Baby Safe har ett nära samarbete med exempelvis socialtjänst, polis, sjukvård och frivilligorganisationer. Baby Safe’s nätverk av lokala familjehem (fosterhem) och adoptionsbyråer utgör också en viktig del av organisationens arbete.

Utöver detta kommer vi tillsammans med lokalbefolkningen engagera oss i deras försök att starta små företag samt samla och stödja de små trosgemenskaper som också finns i området.

Hur kan du hjälpa till?

Du kan engagera dig på flera olika sätt: vi letar efter personer som kan stödja oss genom vänskap (t ex skicka mail till oss), be för oss och The Baby Safe, samt genom att ge en ekonomisk gåva.

Nedan hittar du tre olika alternativ på hur du kan engagera dig redan idag;

  1. Anmäl dig för att få våra nyhetsmail
  2. Be för oss och för The Baby Safe
  3. Ge en gåva *

* Ange när du ger din gåva om du vill att det ska gå direkt till The Baby Safe eller till vårt uppehälle.