Our Life in Sweden

Jonathan & Sofia Morgan

Menu Close

Month: February 2012

New Baby Safes

Here are some pictures of the new Baby Safe’s with their new design. One is going to Johannesburg and one is going to Swaziland, which are both places where babydumping is a widespread issue. The plan is that one will be installed in Masiphumelele and another one will replace our old safe here in the valley. The one in Johannesburg will go to Door of Hope, a ministry that for several years has worked against  baby dumping and  inspired the founding of Baby Safe.

Här kommer lite bilder på nyproducerade Baby Safes med ny design. En kommer skickas till Johannesburg och en till Swaziland, vilka båda är platser där babydumpning är ett omfattande problem. Vi hoppas också att snart kunna installera ett i Masiphumelele samt byta ut vår gamla låda till en av dessa nya. Lådan som skickas till Johannesburg kommer gå till Door of Hope, en organisation som arbetat mot babydumpning sedan flera år tillbaka och inspirerade uppstarten av Baby Safe.

 

A long awaited update

Hello friends!

We’ve been busy with various happenings one of them being visit from Sofia’s family. We’ve also started a course that will enable us to continue our work with the Baby Safe. We’ll be learning about: sustainable development, living out Jesus’ teachings, micro enterprise and working cross-culturally. During this time we’ll continue working with the Baby Safe.

Baby Safe remains eventful and has been able to provide place of safety for two abandoned babies in the last couple of months. While Sofia’s family was here a baby boy of approximately 7 months was left at one of the  police stations in the area. We had the privilege to collect the little one and place him in with a foster family. The mother later came forward and the story was a tragic reality of teenage pregnancy, desperate financial struggles and a dysfunctional family situation. We’re now awaiting court proceedings to make a final decision about where the baby shall be placed.

On Thursday at 11.30 a five month old baby girl was left in the baby safe. She’s now safe with a foster family awaiting adoption proceedings.

(The baby below is not a Baby Safe client. He is Oisa, baby of our friend Noseviwe)

Hej vänner!

De senaste månaderna har vi haft fullt upp med olika åtaganden, där höjdpunkten bestod av besök från Sofia’s pappa och syster (klicka här för bilder). Vi har också påbörjat en kurs som kommer möjliggöra fortsatt arbete med Baby Safe och kommer utveckla våra kunskaper inom bl a hållbarhetsutveckling, små företagande i utvecklingsländer, att arbeta i en mångkulturell miljö och att efterfölja Jesus Kristus undervisning.

Baby Safe har under de senaste två månaderna haft förmånen att kunna ge två övergivna bebisar ett nytt tryggt hem. När Sofias familj var här fick vi åka och hämta upp en liten pojke på sju månader på polisstationen och skjutsa honom till ett familjehem. Mamman har nu gett sig till känna och beslutet att lämna hennes bebis präglades bl a av faktorer som tonårsgraviditet, ekonomisk utsatthet, och svåra hemförhållanden. Vi väntar nu på att rätten ska fatta beslut om var bebisen skall placeras.

I Torsdags kl 11.30 på förmiddagen ringde den faktiska Baby Safe lådan upp Baby Safe’s jour telefon. När vår personal kom till platsen fanns mycket riktigt en liten bebis, en flicka på ca 5 månader , i lådan. Flickan är nu i ett familjehem där hon tryggt kan få bo tills adoptionsprocessen är avklarad.

 

 

 

 

 

© 2024 Jonathan & Sofia Morgan. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.