Our Life in Sweden

Jonathan & Sofia Morgan

Menu Close

Category: Africa (page 2 of 5)

In Court

MM poster w Rarablogg DV Court

Ovan ser ni en bild på Rachel som håller upp vår senaste Mummy Mentor poster som vi håller på att sätta upp runt om i Masiphumelele och Ocean view. Mummy Mentoring är nog en av de viktigaste delarna av Baby Safes arbete. Detta innebär bl a att ge stöd och att vara påtryckare åt gravida kvinnor och nyblivna mammor, de flesta bosatta i kåkstäder.

Förra veckan innebar detta att jag under två dagar var med som stöd till en tjej som skulle vittna om den misshandel hon utsatts för i familjerätten. I den familjerätt vi oftast har att göra med finns bara ett vänterum där offer och gärningsman måste vänta tillsammans, ofta i flera timmar. Självfallet leder detta ofta till stor rädsla, särskilt då offret varit utsatt för misshandel och man tvingas möta förövaren igen. Därmed känns det extra viktigt att Baby Safe kan ge stöd i dessa sammanhang.

One of those weeks

Well this pretty much sums up my week;

Summary of this week - blog

Several times this week I’ve turned up to scheduled meetings, where I sit and wait and when the person doesn’t show up after 15 minutes I phone them, realizing they’re not even intending to come. Yesterday afternoon I had set a meeting with the social workers in Masiphumelele and was met by a closed door with this sign saying that they’ll be in a meeting the whole day and wont be back until tomorrow. No phone calls to reschedule, no nothing. I drove off to say hi to Viwe and then then thought to my self ‘that sign pretty much sums up my week’, I gotta drive back and take a photo of it. One of those weeks when you’re just tired and wonder ‘what’s the point’. You get me?! Big welcome to the weekend and the pizza!

* * *

Lappen på dörren ovan avrundade denna tråkvecka som gärna fick ta slut. En vecka med flera uppsatta möten där jag sedan blev sittande, väntandes i 15 minuter, utan att personen i fråga dyker upp och när jag väl ringer och frågar så hade personen inte ens tänkt komma och utan en tanke på ringa och avboka. Bägaren rann över när jag igår eftermiddag kom till ett inbokat möte på socialtjänstens kontor i Masiphumelele och möttes av en låst dörr med en lapp om att de alla är på kurs som pågår hela dagen, ‘vänligen återkom i morgon’. En typisk drygvecka som jag antar att vi alla har emellanåt?!

Välkommen helgen och pizzan!

Sex Education

Sex Ed 2

There’s a great need for sex education in the schools in the area where we live. Many of the pregnant girls we meet through the Baby Safe know very little about how their bodies work, how you fall pregnant and how you can protect yourself. Our class normally start off with having the girls fill in the note above and write any question the want answered on the back. Tragically several girls ticked all the boxes and many of the questions we answered surrounded rape and domestic abuse.

* * *

Sexualkunskap stod på schemat i Ocean Views högstadieskola idag. Dessvärre är detta något av en bristvara i området där vi bor och genom Baby Safe träffar vi regelbundet gravida tonårstjejer som har liten kunskap om hur deras kroppar fungerar, hur man blir gravid och hur man kan skydda sig själv. Vi börjar varje föreläsning med att eleverna få fylla i lappen ovan och på baksidan skriva valfri fråga som sedan besvaras. Tragiskt nog satte ett flertal tjejer kryss i alla rutorna och de flesta av frågorna handlade om våldtäckt och våld i en nära relation.

Sex Ed 1

The team!

Xhosa learning

20130404-163751.jpg

Today Viwe began teaching us Xhosa using the Thompson Method.

Workshop on Adoption

bloggbild MASI HALL

Today we had our monthly Baby Safe workshop in Masiphumelele Community Hall. The theme for today was adoption and Zamo lead a great discussion, in Xhosa, about what adoption is. There are quite a few myths surrounding this subject, for instance adoption being referred to as ‘baby buying’ & ‘baby selling’, meaning that people think the birthfamily will be paid a large amount of money by the adoptive parents. We also regularly meet locals in the township (sometimes professionals from local authorities) who think that adoption is wrong and that’s it’s a sin. Quite a few of the women asked questions and hopefully left with a greater understanding about what adoption is.

* * *

Varje månad har vi föreläsning och workshops i Masiphumelele Community Hall, där vi hoppas få kontakt med kvinnorna från det särskilt utsatta området i Masi, det så kallade Wetlands (klicka här för mer info). Idag föreläste Zamo på Xhosa om adoption och vad det innebär. Det finns många myter kring detta ämne, bl a kallas det för ‘baby buying’ & ‘baby selling’ då man tror att man ‘säljer’ sitt barn och att de biologiska föräldrarna får en stor summa pengar från adoptiv föräldrarna. Dessutom hör vi ofta från personer vi träffar på i arbetet (bl a personal från sjukhus och lokala myndigheter) som tycker adoption är etiskt fel och är i grund och botten en synd. Flera kvinnor hade frågor under föreläsningen och det verkade som att de fick en djupare förståelse för vad adoption innebär.

© 2020 Jonathan & Sofia Morgan. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.